Categories
ข่าวไอที

ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ ตัวช่วยหากเมาส์พัง

                  คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักในการสั่งการทำงานของชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในสมัยต่อมามีการพัฒนาฮาร์แวร์หรืออุปกรณ์ต่อพวงที่มีความหลากหลายต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะ “เมาส์” กลายเป็นตัวช่วยเชื่อมการทำงานระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์จึงค่อย ๆ เลือนหายไป เพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน

จนหลายคนลืมไปแล้วว่าปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ ยังคงมีอยู่และสามารถสั่งการชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนเมาส์ได้

ปุ่มลัดคืออะไร

                  ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์มีไว้สำหรับสั่งการชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามคำสั่ง ซึ่งมีทั้งเป็นมาตรฐานที่มากับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้สามารถตั้งการใช้งานได้เอง มาดูกันว่าปุ่มลัดมาตรฐานที่ใช้งานกันทั่วโลกมีอะไรบ้าง

                  กดปุ่ม Alt + Tab ใช้เปลี่ยนหน้าต่างซอฟต์แวร์ ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

                  กดปุ่ม Ctrl + Esc ใช้เรียกหน้าต่าง Start Menu เพื่อเรียกใช้งาน

                  กดปุ่ม Alt + F4 ปิดหรือออกจากโปรแกรมที่กำลังใช้งานในปัจจุบัน

                  กดปุ่ม Ctrl +Alt + Del พร้อมกัน จะเป็นการบูทเครื่องขึ้นมาใหม่ กรณีที่คอมพิวเตอร์ค้างหรือใช้งานไม่ได้

                  กดปุ่ม PrtSc หรือ Print Screen เป็นการบันทึกภาพหน้าจอให้เป็นไฟล์ภาพเก็บไว้ สามารถนำไปวางไว้ใน Microsoft word หรือโปรแกรมตกแต่งภาพอื่น ๆ ได้อย่างง่ายได้

                  กดปุ่ม Esc ใช้กรณีที่ต้องการยกเลิกการทำงาน หรือออกจากการตั้งค่า ซึ่งใช้ได้บางชุดโปรแกรมเท่านั้น

                  กดปุ่ม F1 ส่วนใหญ่จะใช้เรียกเมนูความช่วยเหลือของชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Help

                  กดปุ่ม F2 หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขข้อความไฟล์ที่เลือกไว้

                  กดปุ่ม Ctrl + F เป็นตัวช่วยในการใช้สำหรับค้นหาคำที่ต้องการค้นในชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word เป็นต้น

                  กดปุ่ม Ctrl + A เป็นการคลุมเพื่อเลือกทั้งหมด หรือการ Select All

                  กดปุ่ม Ctrl + C เป็นปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ สำหรับคัดลอกข้อความหรือไฟล์ที่ต้องการเลือก

                  กดปุ่ม Ctrl + X ใช้ตัดข้อความหรือไฟล์ที่เลือกออกจากประโยค แต่ยังเก็บไว้ สำหรับไปวางข้อความหรือไฟล์ไว้ที่อื่น

                  กดปุ่ม Ctrl + V เป็นการวางข้อความหรือไฟล์ที่เลือกในตำแหน่งที่ต้องการ ต่อการการคัดลอก หรือตัดข้อความในเอกสารหรือไฟล์ที่ต้องการ เป็นต้น

                  กดปุ่ม Delete ใช้ในการลบข้อความ หรือ ลบเอกสารและไฟล์ไปที่ถังขยะ

                  กดปุ่ม Shift + Delete จะเป็นการลบไฟล์ถาวรโดยไม่ไปอยู่ในถังขยะ

                  กดปุ่ม Windows Logo + D แสดงหน้าจอ Desktop

                  กดปุ่ม Windows Logo + M ย่อหน้าต่างที่ใช้งานลงทั้งหมด

                  กดปุ่ม Windows Logo + E สำหรับเรียกหน้าต่าง My Computer ขึ้นมา

                  ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์เบื้องต้น เป็นมาตรฐานที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเกิดความรวดเร็วในการทำงาน อาจจะมีประโยชน์มากเมื่อเมาส์ที่ใช้งานอยู่เกิดเสียหรือพังงานที่ทำอยู่จะได้ไม่สะดุด ทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้

เครดิตภาพ : crazy4computers.net / wikihow.com / postjung.com

#ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ #ไอทีน่ารู้ #ข่าวสารเทคโนโลยี